Jak Vám můžeme pomoci?

Provádíme zemní a výkopové práce

Taktéž působíme v oblasti autodopravy. Poskytujeme přistavení kontejneru, odvoz a zpracování stavebního odpadu, rozvoz štěrků a písků.

Zpracováváme bioodpad svezený z partnerských obcí a za poplatek přijímáme i bioodpad od občanů okolních obcí, které nespadají mezi smluvní partnery.

O nás . . .

Společnost byla založena v roce 2010 na základě dlouhodobých zkušeností. Cílem firmy je nabídnout kvalitní služby v oblasti zemních a výkopových prací, autodopravy a odpadového hospodářství.

Naše práce